Solution

Çözgüt

solution (1)

solution (1)

Özbaşdak goldaw

Any Islendik lukmançylyk enjamlary we taýýar önümler üçin ýöriteleşdirilen goldaw elýeterlidir ýa-da özbaşdak enjam bolsun ýa-da modully köp komponentli ulgamyň bir bölegi bolsun, ýöriteleşdirilen aýratynlyklar üpjün edilip bilner.
Solutions Bu çözgütler almak, erkin hereket etmek we içerki ammar ýerleşdirmek aňsat bolanda mümkin boldugyça köp ýer tygşytlamak üçin döredildi.

Önümiň howpsuzlygy

Products Önümleriň howpsuzlygy we ygtybarlylygy doly synagdan geçirildi we ulanylýan CE standartlaryna laýyk gelýär.Önümlerimiz ýokary derejeli lukmançylyk enjamlaryny öndürijiler tarapyndan yzygiderli barlanýar.
Installationhli gurnama çözgütleri ISO9001 kepillendirilen hil dolandyryş ulgamyna laýyklykda işlenip düzüldi we öndürildi.

Çydamlylyk

Only Diňe hassahanalarda we barlaghanalarda köpçülikleýin ulanmak üçin gurlan we synagdan geçen lukmançylyk derejeli önümleri öndürýäris.
Materials Materiallar birnäçe ýyldan soňam berk arassaçylyk düzgünlerine laýyk gelýär.

Üpjünçilik mümkinçiligi

Solution Çözgüt göni satuw kanallary we ynamdar paýlaýjylar arkaly dünýäde paýlanýar.
● Meýdan hyzmaty bölümi maslahat beriş, gurnama, enjamlary barlamak we synag hyzmatlaryny hödürleýär.
● Önümçilik desgamyz Hytaýda ýerleşýär.
Different Dürli ýurtlarda has köp müşderä hyzmat bermek üçin dünýäde has köp paýlanylýan ammarlara sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

solution (3)